Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum, Általános Szerződési feltételek, továbbiakban ÁSzF tartalmazza a www.felnotttarsasok.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltételeit.

  1. Szolgáltató adatai:

Cégnév: Bohéma-Games Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Kékperje u. 8

Képviselő neve: Bartha Hedvig

Cégjegyzékszám: 01-09-280365

Adószám: 25527966-2-43

E-mail cím: info@felnotttarsasok.hu

Telefonszám: +36-30-628-1408

 

2. A honlapon folytatott tevékenység

A felnotttarsasok.hu webáruház tulajdonosa, a Bohéma-Games Kft. Cégünk saját fejlesztésű társasjátékaink internetes, kis- és nagykereskedelmi értékesítésével foglalkozik. Az összes forgalmazott termék saját fejlesztésű, saját gyártású, ízléses, szórakoztató, minőségi társasjáték. A www.felnotttarsasok.hu weboldalon a termékeink internetes kiskereskedelme valósul meg.

3. Felhasználási feltételek

3.1.Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

3.2 Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! A honlapon megtalálható társasjátékok elnevezése, játékszabálya, a játékok mechanizmusa, a játékelemek külalakja szerzői jogvédelem alá esik, így azok kereskedelmi célú másolása és sokszorosítása tilos!

4. A honlapon történő vásárlás

4.1 Megrendelés

Az áruházban található termékek között a Vásárlás/Termék kínálat menüpont segítségével böngészhet.

A termék leírásra kattintva megtekintheti a termékek nevét, árát, képét, részletes leírását. A kosárba rakom gombra kattintva a terméket a kosárba helyezheti.Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

A kosár tartalmát a “Kosár megtekintése” gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a “Megrendelés elküldése” gombra.

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, például a kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

4.2 Fizetési kötelezettség

A felnotttarsasok.hu oldalon történő vásárlás alapfeltétele, hogy a vásárló minden tekintetben elfogadja a jelen ÁSzF-ben foglalt feltételeket. E feltételek elfogadását a Megrendelés elküldése gombra kattintás előtt igazolja a vásárló. A vásárló ezzel egyidejűleg elfogadja, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
A rendelés elküldése nem minősül írásban megkötött szerződésnek, hanem rendelésnek. Ez a megrendelés akkor válik érvényes szerződéssé, ha visszaigazoltuk megrendelését.
Webáruházunk nyelve magyar, a megrendelések ezen a nyelven adhatók le.

4.3 Számla

A Bohéma-Games Kft. ügyfeleinek a megrendelés tartalmáról szóló számlát pdf formátumban e-mailen küldi el a megrendeléskor megadott email címre.

5. Szállítás

5.1 Szállítási költségek

Magyarországon belüli szállítási díjaink futárszolgálattal 2-3 munkanapon belül:
egy db társasjáték rendelése esetén 1490 Ft.
két vagy több db társasjáték rendelése esetén a szállítás ingyenes.

5.2 Szállítási határidő

A megrendelt terméke(ke)t két munkanapon belül szállítjuk, természetesen ettől eltérő szállítási dátumot is tudunk egyeztetni. Kiszállításkor csak sértetlen csomagot vegyen át. Amennyiben bármilyen problémát tapasztal, úgy erről vetessen fel jegyzőkönyvet és a terméket ne vegye át. A csomag átvétele után a hiányosságokra, avagy sérülésre vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az adott termék átvételekor a hiba bizonyíthatóan nem volt kideríthető.

6. Fizetési módok  

6.1 Utánvétes fizetés

Utánvéttel történő fizetés választása esetén, a megrendelt termék házhozszállításakor, a futárcég munkatársának fizetendő a számla összege, ennek díja 490 Ft a darabszámtól függetlenül.

6.2 Online bankkártyás fizetés

Weboldalunkon választható az online bankkártyás fizetési mód. Pénzügyi szolgáltatónk a Barion Payment Zrt. További információért kérjük látogasson el a : https://www.barion.com/hu weboldalra.

Pénzügyi szolgáltatónk közreműködésével Visa, Maestro, MasterCard, American Express kártyákkal fizethet nálunk.

7. Garancia és szavatosság

7.1 Garancia

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

7.2 Szavatosság
Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, fogyasztó szerződés esetében azonban az elévülés időtartama egy év. A jogosult fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjesztheti elő kifogását. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

8. Adatvédelem

A Szolgáltatóhoz a megrendelés során került mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi előírások az irányadóak. A személyes adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.
A Szolgáltató a vásárlók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése, és a vásárlási feltételeinek későbbi bizonyításának érdekében tárolja illetve használja fel.
Adatok átadása harmadik félnek csak és kizárólag abban az esetben fordulhat elő, ha a harmadik fél azt a vásárlás teljesítése érdekében, mint alvállalkozó a vásárlással összefüggő részfeladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges módon fel kell, hogy használja és ebben az esetben is csak és kizárólag azon adatok átadásáról lehet szó, melyek a részfeladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek (például a kiszállítást végző alvállalkozó esetében a szállítási cím és az átvételre jogosult személy nevének, telefonszámának megadása). Az esetlegesen alkalmazott alvállalkozókra ugyanúgy kötelező érvényűek az Adatvédelmi törvény előírásai.9. Elállási feltételek

9. Elállás

A visszaigazolás után is 14 napon belül díjmentesen elállhat vételi szándékától az alábbi módokon:
Telefonon: 06 30 628 1408
E-mail-ben: info@felnotttarsasok.hu

A Bohéma-Games Kft. az elmaradt teljesítés miatt keletkezett anyagi és erkölcsi kárért felelősséget nem vállal, de a megrendelés előtti állapot visszaállítására törekszik (átutalt díjak visszafizetése).
Az elállás általános szabálya: a vásárló elállási vagy felmondási jogát 14 napon belül gyakorolhatja. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát köteles telefonon, személyesen, elektronikus úton vagy postán keresztül jelezni az alábbi elérhetőségek egyikén: Bohéma-Games Kft., info@felnotttarsasok.hu, 06 30 628 1408,
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási költségeket. A visszatérítés alkalmával az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terhelheti. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A termék vásárlása esetén Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Minden egyéb kérdésben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Frissítve: 2024. március 18.

Letöltés: ASZF